ยินดีต้อนรับสู่ โอทอป พิษณุโลก

Otop Phitsanulok

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกสพจ.พิษณุโลก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ 
ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

เที่ยวพิษณุโลก

Phitsanulok

From 5xx Kms. from Bangkok

Women

culture

งามล้ำวัฒนธรรม

มรดกทาง

วัฒนธรรม

ซึ่งต้องมาสัมผัส

Latest News

พิษณุโลกอัพเดท

×
×

Cart