ยินดีต้อนรับสู่ โอทอป พิษณุโลก

OTOP Phitsanulok

                   เพื่อกระจายสินค้า OTOP จ.พิษณุโลก สร้างการกระตุ้น สินค้าโอทอป ธุรกิจประกอบการ ท้องถิ่น อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึง งานหัตถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือน และอาหาร 
                   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น ธุรกิจประกอบการ ยกระดับฐานะ ความเป็นอยู่ ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้การผลิต หรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ยกระดับ ฐานะ ความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น มีจุดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมใน จ.พิษณุโลก

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก สพจ.พิษณุโลก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ 
ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

เที่ยวพิษณุโลก

Phitsanulok

From 5xx Kms. from Bangkok

Women

culture

งามล้ำวัฒนธรรม

มรดกทาง

วัฒนธรรม

ซึ่งต้องมาสัมผัส

Latest News

พิษณุโลกอัพเดท

×
×

Cart